Näyttökuva 2018-04-20 kello 16.01.58.png

HENGENHEIMO

Ranskalaisen sosiologi Michel Maffesolin mukaan alakulttuurit ovat yhteisöjä, jotka paikkaavat kuilua yksilön ja yhteiskunnan välillä. Nämä yhteisöt eivät kuitenkaan pohjaudu yhteiskunnasta irtautumiseen, vaan pikemminkin sen normien välittämättä jättämiseen. Maffesolin mukaan alakulttuurit toimivat yksilön identiteetin lähteenä ja häivyttävät rajoja esimerkiksi sukupuolen ja seksuaalisuuden normien välillä mahdollistamansa ”roolipelin” kautta. Näiden yhteisöjen merkitys on suuri erityisesti yksilön tunnetasolla. 


Maffesoli käyttää alakulttuureista termiä ”uusheimot” (eng. neo-tribes) 
metaforana ilmentämään sitä, että vaikka yksilöt silminnähden luovat itselleen normista poikkeavan roolin, todellisuudessa he asettavat itsensä osaksi yhteisöä.

Suomessa alakulttuurien kirjo on valtava. Ryhmiin kuuluvat henkilöt haluavat tavalla tai toisella poiketa yhteiskunnallisesta normista. Toisaalta juuri tilastollisesti hyvin turvallinen maa mahdollistaa alakulttuurien olemassaolon. Monelle alakulttuuriin kuuluminen on myös pakokeino. Yksi on suojautunut pukeutumisellaan koulukiusaamiselta, toinen käsittelee menneisyytensä vaikeita ihmissuhteita hahmon kautta. Ulospäin se näyttäytyy näyttävänä, jopa pelottavana kuorena. Sen sisällä on turvallista.

 

(ongoing project)